Afspraak maken – Huisartsenpraktijk de Hoek – Nij Beets

Huisartsenpraktijk “de Hoek”

Huisartsenpraktijk & Apotheek voor Nij Beets, Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee, de Wilgen en de Veenhoop

Ook in deze tijd kunt u met alle klachten of twijfels over uw gezondheid bij ons terecht. Wel vragen wij u om altijd eerst te bellen. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.


In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van                    Maandag 8 t/m vrijdag 26 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen

- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel 0512-381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Bestelde medicijnen kunt u daar  2 dagen  later ophalen.

 

Huisartsenpraktijk de Hoek
Tolhekbuurt 28 9245 HX Nij Beets

Afspraak maken

Spreekuur

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag.
Voor het spreekuur moet u altijd een afspraak maken.

Tel: (0512)-461263 [keuze 3]

Er wordt spreekuur gehouden in huisartsenpraktijk  ‘de Hoek’  te Nij Beets (Tolhekbuurt 28) en in ’t Bynt te Boornbergum (Westerbuorren 1), alleen in overleg met de assistente. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur.  U kunt dan vaak nog dezelfde dag terecht.
Belt u na 10.00 uur dan lukt het niet altijd om op dezelfde dag gezien te worden.

Een afspraak geldt alleen voor degene voor wie de afspraak is gemaakt. Als u met meerdere personen komt die een vraag over hun gezondheid hebben, dan wordt u verzocht om voor ieder van deze personen apart een afspraak te maken.

spreekuurtijden               Nij Beets                 Boornbergum         Nij Beets

Maandag                    08.00 – 10.00                11.00 – 12.00          14.00 –  16.00     18.00 – 20.00
Dinsdag                      08.00 – 10.00
Woensdag                  08.00 – 10.00                                                  14.00 – 16.00
Donderdag                 08.00 – 10.00                                                  14.00 – 16.00
Vrijdag                        08.00 – 12.00                11.00 – 12.00          14.00 – 16.00

Heeft u meerdere klachten of vragen?

U wordt vriendelijk  verzocht dit  te melden aan de assistente, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij het plannen van de agenda. Uiteindelijk is een consult maar 10 minuten.

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.  De assistente is net als de huisarts verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Visites/ thuisbezoek

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter dan bij u thuis. Bent u niet in staat om naar de praktijk te komen, dan verzoeken wij u om voor 10.00 uur te bellen (0512)-461263 [keuze 3]. De assistente beoordeelt met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Telefonisch spreekuur    (0512) 461263 [keuze 3]

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

U kunt ’s ochtends een telefonisch consult aanvragen bij de assistente. De huisarts belt u tussen 13.30 – 14.00 u. weer terug. De assistente kan vaak antwoord geven op uw vragen.

Spreekuur praktijkverpleegkundige

Voor vragen en begeleiding van veel chronische aandoeningen hoeft u geen afspraak te maken bij de huisarts, u
kunt hiervoor naar de praktijkverpleegkundige.
De praktijkverpleegkundige begeleidt mensen met o.a. Diabetes Mellitus[suikerziekte], hypertensie [hoge bloeddruk], verhoogd cholesterol, hartfalen, Astma/COPD, voeding en overgewicht en begeleiding met stoppen met roken.

Spreekuren zijn op  maandag,  woensdag en donderdag

Spreekuur doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt. Zij maakt afspraken, beoordeelt de aanvraag voor een visite etc. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, maar regelt ook machtigingen en het doorgeven van uitslagen.

De assistenten in onze praktijk voeren de volgende behandelingen uit: Bloedafname , bloeddruk metingen,  oren uitspuiten,  injecties geven,  behandeling van wratten,  verbinden van wonden,  hechtingen verwijderen, urine onderzoek, suiker & Hb-meting, het maken van een ECG [hartfilmpje] en uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.

Uitslagen.

U kunt vanaf 9.00 uur bellen met de assistente voor het opvragen van uitslagen.

Als er een onderzoek is verricht, wordt u verzocht zelf te informeren naar de uitslag. Het gezegde “geen bericht is goed bericht”  gaat niet op. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvragen van de uitslag.