Wat wordt vergoed? – Huisartsenpraktijk de Hoek – Nij Beets

Huisartsenpraktijk “de Hoek”

Huisartsenpraktijk & Apotheek voor Nij Beets, Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee, de Wilgen en de Veenhoop

Ook in deze tijd kunt u met alle klachten of twijfels over uw gezondheid bij ons terecht. Wel vragen wij u om altijd eerst te bellen. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.


In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van                    Maandag 8 t/m vrijdag 26 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen

- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel 0512-381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Bestelde medicijnen kunt u daar  2 dagen  later ophalen.

 

Huisartsenpraktijk de Hoek
Tolhekbuurt 28 9245 HX Nij Beets

Wat wordt vergoed?

Huisartsenzorg in Nederland wordt volledig vergoed, deze zorg valt niet onder het eigen risico.

Echter als u verwezen wordt naar een andere hulpverlener, het ziekenhuis of een laboratoriumonderzoek moet ondergaan, zijn er kosten aan verbonden, welke wel onder het eigen risico vallen.
Wat deze kosten zijn is per hulpverlener en per onderzoek anders. Bij de desbetreffende instantie kunt u navraag doen over de kosten.

Medicijnen vallen onder het eigen risico en bij sommige medicijnen kan er ook nog een bijbetaling zijn.

Voorbeeld 1:  Als extra service voor onze patiënten, nemen onze assistenten bloed af, eertijds kwam de prikdienst van het laboratorium ( Certe) bij ons in de praktijk. Wij doen deze handeling nu in opdracht van het laboratorium. Voor dit onderzoek ontvangt u van Certe een rekening. Geldt ook voor een CRP en HbA1c meting in de praktijk.
Voorbeeld 2: Een consult bij de POH-GGZ valt onder huisartsenzorg, maar een verwijzing van de POH-GGZ  naar een andere ggz-instelling valt onder het eigen risico.
Voorbeeld 3: U ontvangt een rekening van het laboratorium waar uw urine of ontlasting ter onderzoek wordt heen gestuurd.