Algemeen – Huisartsenpraktijk de Hoek – Nij Beets

Huisartsenpraktijk “de Hoek”

Huisartsenpraktijk & Apotheek voor Nij Beets, Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee, de Wilgen en de Veenhoop

Ook in deze tijd kunt u met alle klachten of twijfels over uw gezondheid bij ons terecht. Wel vragen wij u om altijd eerst te bellen. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.


In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van                    Maandag 8 t/m vrijdag 26 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen

- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel 0512-381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Bestelde medicijnen kunt u daar  2 dagen  later ophalen.

 

Huisartsenpraktijk de Hoek
Tolhekbuurt 28 9245 HX Nij Beets

Algemeen

Adres

Apotheekhoudende huisartsenpraktijk ‘ de Hoek’
Tolhekbuurt 28
9245 HX  Nij Beets
Telefoonnr: 0512-461263
Fax  nr: 0512-461560
e-mail: infodehoek@ezorg.nl

Wanneer u de praktijk belt krijgt u een keuze menu te horen.  Luister naar het bandje of de praktijk gesloten is ivm eventuele nascholingen of vakanties.

  • Keuze 1 is voor spoedgevallen.
  • keuze 2 is voor het bestellen van medicijnen, dit kan ook ’s avonds en in het weekend.
  • keuze 3 is voor overleg met de doktersassistente, het maken van een afspraak,  het opvragen van uitslagen, het vragen van voorlichting en overige vragen.
  • keuze 4 voor overleg met de apothekersassistente. Ook kunt u hier medicijnen bestellen, als u dit liever niet op een antwoordapparaat inspreekt of u misschien nog vragen hebt over de medicatie.
  • keuze 5 is voor overleg voor werkenden in de gezondheidszorg.

De doktersassistente regelt de agenda, verzorgt de correspondentie en machtigingen, overlegt met de huisarts, geeft voorlichting en heeft eigen spreekuren, regelt herhaalmedicatie en nog veel meer.  Wij hopen op uw begrip als u niet direct telefonisch te woord wordt gestaan.

De apothekersassistente kunt u direct benaderen voor  informatie  over geneesmiddelen.  Zij zorgt voor o.a. de bestellingen, het klaar maken van de medicijnen, de controles, en het afleveren van de medicijnen en ze geeft voorlichting.

In de praktijk zijn twee balies: 1 huisartsenbalie en 1 apotheekbalie. Indien het erg druk is zullen we daar gebruik van maken en zijn de werkzaamheden gescheiden. Het kan dan voorkomen dat u doorverwezen wordt naar de andere balie.

De praktijkverpleegkundige draagt zorg voor veel chronische ziekten, bijv suikerziekte, verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk, ook is zij coördinator van de ouderenzorg in onze praktijk.  Haar spreekuren zijn op afspraak.

Inschrijving nieuwe patient

Voor inschrijving  in onze praktijk kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen of het inschrijfformulier op de website invullen. Mocht u medicijnen nodig hebben, dan dragen wij hier zorg voor.

Privacywetgeving

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk klik hier

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of hoe wij omgang met uw medische gegevens? Schroom  niet,
uw huisarts wil dan graag met u in overleg/gesprek.