Spoedgevallen – Huisartsenpraktijk de Hoek – Nij Beets

Huisartsenpraktijk “de Hoek”

Huisartsenpraktijk & Apotheek voor Nij Beets, Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee, de Wilgen en de Veenhoop

Ook in deze tijd kunt u met alle klachten of twijfels over uw gezondheid bij ons terecht. Wel vragen wij u om altijd eerst te bellen. Kom niet zonder afspraak naar de praktijk.


In verband met vakantie is Huisartsenpraktijk ‘de Hoek’  gesloten van                    Maandag 8 t/m vrijdag 26 augustus

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medicijnen op tijd bij ons te bestellen

- vooral om onze collega’s te ontlasten tijdens de zeer drukke vakantieperiode.
- voor een optimale medicatie bewaking

Uitsluitend voor spoedeisende zaken overdag, belt u de Huisartsenpraktijk te Beetsterzwaag via tel 0512-381301.
Uitsluitend voor spoedeisende zaken na kantooruren en in het weekeinde, is de Dokterswacht te bereiken via 0900-112-7-112.
Bestelde medicijnen kunt u daar  2 dagen  later ophalen.

 

Huisartsenpraktijk de Hoek
Tolhekbuurt 28 9245 HX Nij Beets

Spoedgevallen

Overdag

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Uitsluitend voor spoedgevallen:   461263 keuze 1  of 461554

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. Het wordt op prijs gesteld als u eerst even belt: 461263, keuze 3. De huisarts kan dan rekening houden met uw komst.

Op dinsdagmiddag en als de praktijk gesloten is wegens vakantie/nascholing, kunt u voor spoedgevallen terecht bij Huisartsenpraktijk de Fundatie in Beetsterzwaag.  Tel: (0512) 381301

Spoedgevallen avond-, nacht-, weekenddienst en feestdagen

Dokterswacht Friesland   tel : 0900-112-7-112

De waarneming ’s avond, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen is geregeld door Dokterswacht Friesland. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Drachten samen.
Openingstijden: Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen is de Dokterswacht geopend.

Adres:

Dokterswacht Friesland
Compagnonsplein 1   ( Ziekenhuis Nij Smellinghe)
Drachten.
Tel; 0900-112-7-112

Vergeet niet uw verzekeringspapieren en eventuele actuele medcijnlijst bij de hand te hebben.

In het kader van een betere medicatie bewaking hebben wij ons aangesloten bij de stichting OZIS-Fryslan
Wanneer u gedurende avond-, nacht- en weekenddienst medicijnen haalt bij een andere apotheek, kan deze apotheek via OZIS zien welke medicijnen u al gebruikt. Eventuele allergieën en medicijnen die u niet mag gebruiken worden ook getoond. De informatie uitwisseling betreft alleen medicijngebruik! Medische informatie is niet inzichtelijk voor de dienstdoende apotheek. Mocht u bezwaar maken tegen deze uitwisseling, laat het ons dan weten. Wij blokkeren dan uw medicatie gegevens tegen inzage door andere zorgverleners.

Spoedrecepten:

Op het terrein van het ziekenhuis Nij Smellinghe is ook de Smellinghe Spoedapotheek gevestigd.  Hier kunt u buiten kantoren terecht met uw spoedrecepten. Tel: 0512-547521